Pågående

Portar till ny spårvagnshall

Plats: Teknikens & Sjöfartens hus

År: 2018

Museispårvägen i Malmö öppnade i en första etapp 1987 och den nuvarande sträckningen fick man 1991. Banan trafikeras sommartid med en vagn från 1906 och en från 1928. Trafiken sköts av Malmö stads spårvägar – Museiförening som på helt ideell bas även svarar för underhållet av vagnarna.

Då inte trafiken är igång förvaras vagnarna i den gamla hangaren på Bulltofta men den kommer inte att vara tillgänglig på grund av att det skall byggas bostäder intill hangaren. Därför behövs en ny spårvägshall och en sådan projekteras nu invid Teknikens & Sjöfartens hus. Föreningens bidrag är till nya portar för denna vagnhall.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier