Tidigare

Ombyggnad Hedmanska gården – Form/Design Center

Plats: Hedmanska gården, Lilla Torg

År: 2013

Form/Design Center, som drivs av en ideell förening, har ansökt om bidrag inför den stora ombyggnaden av Hedmanska gården, vilken startar januari 2014. Byggnaden är från ca 1850, och är ett byggnadsminne.

Huset och innergården har kulturhistoriska värden, och ställer särskilda krav vid ombyggnation och renovering. Föreningen bidrar därför till vissa åtgärder på innergården, och de antikvariskt fördyrande byggnadsåtgärderna, exempelvis anpassning av glaspartierna, dörrluckor, samt stängning av samtliga dörrluckor mot gården. Form/Design Center på Hedmanska gården öppnas igen i juni efter renovering och ombyggnad.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier