Tidigare

Musikanläggning Malmöflickorna

År: 2008

Malmöflickorna har verkat i över 50 år och gett Malmö enastående uppmärksamhet då de uppträtt i hela världen och väckt stor beundran för sina fulländade framträdanden.

1954 grundade Leida Leesment en skola för rörelsekultur där unga flickor från 4 år och uppåt fick tränas i att röra sig naturligt i harmoni med sina kroppar och musiken. Tusentals flickor har vuxit och utvecklats i denna form av rörelsemönster som ligger mitt emellan gymnastik och dans.

Bidraget från Föreningen ger dem möjlighet att inköpa en ny modern musikanläggning som är basen för Malmöflickornas verksamhet.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier