Pågående

Monter till spårvagnen Stranden II

Plats: Kalkbrottet

År: 2016

Den gamal hästdragna spårvagnen Stranden II kommer att ställas ut i en monter i samband med ett planerat besökscenter vid Kalkbrottet. Spårvagnen är en av två som tillverkades vid Ludvig Rössels Wagonfabrik AB i Arlöv. De levererades till Stranden AB som trasporterade sommargäster mellan stationen och badstranden i Limhamn.

Driften pågick till oktober månad 1914, varefter elektrifierad spårväg infördes i Limhamn. Från 1915 användes Stranden II för persontransport ner i Limhamns kalkbrott, förmodligen frm till mitten av 1960-talet.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier