Tidigare

Malmö Opera och Intiman

Den 23 september 1944, invigdes Malmö Stadsteater och Konserthus under stor pompa och ståt. Den sades då vara norra Europas modernaste teaterbyggnad uppförd i en modernistisk arkitektur och med avancerad scenteknik. Ambitionen hade varit att skapa en fondbyggnad i slutet av Fersens väg som skulle locka till sig folk ur olika samhällsskikt och konkurrera med biografernas utbud.

I en arkitekttävling som utlystes 1933 var förutsättningarna att ta fram förslag på en fondbyggnad i slutet av Fersens väg. Av de 72 förslag som lämnades in segrade ett radikalt funktionalistiskt förslag signerat Sigurd Lewerentz. Trots detta utlystes en ny tävling mellan de tre prisbelönta förslagen samt ytterligare åtta inkomna förslag. Återigen segrade Lewerentz med ett något modifierat förslag. En av prisnämndens ledamöter reserverade sig dock och för att inte riskera hela projektet bestämdes att Lewerentz tillsammans med andrapristagarna, Erik Lallerstedt och David Helldén, skulle utarbeta de slutgiltiga ritningarna för Malmö Stadsteater och Konserthus.

Det blev inte ett alldeles lätt samarbete, särskilt då arkitekttrions sammansättning måste ha känts som ett nederlag ur Lewerentz synpunkt. Byggnaden kom slutligen att uppstå som en kompromiss mellan de tre viljestyrkorna. Förenklat kan sägas att Lewerentz främst arbetade med den tekniskt avancerade scenen och salongen, medan foajéer, administrationsutrymmen och restaurangdel främst formades av Helldén och Lallerstedt. Slutresultatet blev en teaterbyggnad i vilken funktionalismens tankar och formspråk kom att kombineras med klassiska arkitektoniska drag och material.

Teaterbyggnaden är en av Malmös arkitektoniska pärlor, både exteriört och interiört. De senaste åren har man arbetat mycket med att återställa material och detaljer till ursprungligt utseende samtidigt som moderniseringar och moderna funktioner tillåtits.

Malmö Museer, Kulturarvsenheten, har sammanställt en rapport över Föreningens bidrag till Malmö Opera. Rapporten går att ladda ner som pdf-fil: Malmö Opera 2013.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier