Tidigare

Kronprinsessan Margaretas blomstergata

Plats: Pildamsparken

År: 2004

I samband med Baltiska utställningen 1914 uppfördes den så kallade Margaretapaviljongen och två breda blomsterrabatter vilka flankerade gången som leder fram till paviljongen.

Kronprinsessan Margareta hade ett mycket stort trädgårdsintresse. Hon planerade personligen rabattens utformning och vilka växter som skulle planteras. I den engelska trädgårdstraditionen var värmelagrande murar vanliga som bakgrunder i breda rabatter. Till 1914 års utställning byggdes dessa murar i cementblock men putsades i en tegelimitation. Detta gjorde att murarna frös sönder och snart var tvungna att demonteras. Murarna har nu återuppförts av det mer beständiga materialet tegel.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier