Tidigare

Konsul Anders Caspar Holm

Konstnär: Sven Andersson

Plats: Kungsparken, vid lekplatsen

År: 1916

Sven Andersson har gjort ett stort antal porträttbyster och medaljonger i Malmö. Han utförde många byster av betydelsefulla personer i staden, oftast med stor porträttlikhet.

Konsul Anders Caspar Holm, var en av stiftarna till Malmö Förskönings- och Planteringsförening 1881 och länge styrelseledamot. Han var skeppsredare och gav sina kaptener på de olika fartygen i uppdrag att föra hem exotiska träd/plantor till Malmö. Efter hemkomsten planterades dessa i Kungsparken. Han var aktiv i Föreningens arbete med att skapa Slottsparken och andra planteringar i staden.

Malmöborna har således Anders Caspar Holm till stor del att tacka för inte bara epitetet Parkernas stad, utan även att han berikat dem med exotiska och ovanliga arter. Övriga byster utförda av Sven Andersson i Malmö är Gustaf Rydberg samt Axel Danielsson.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier