Pågående

Konservering av kartor över Torups gård

År: 2018

I biblioteket på Torups slott hänger två unika kartor över Torups gårds ägor. Den stora kartan "Geometrics Carta" är från 1694 och är Torups äldsta lantemäteriakt. Den mindre kartan "Charta öfver frälse säteriet Torup" är från 1799.

Under året har medel beviljats för konservering av en stor och en mindre karta över Torups gårds ägor. Kartorna kommer, efter konservering, att åter vara tillgängliga för allmänheten vid besök på Torups slott.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier