Tidigare

Isolering och inredning av vind i bostadslängorna Kvarndala gård

Plats: Kvarndala gård

År: 2002

Vindarna i den norra och västra längan inreddes. Föreningen bidrog till materialet till golvbjälklaget och arbetet utfördes av medlemmar i föreningen.

Den västra bostadslängans södra gavel hade stora problem med bärigheten. Fasaden plockades därför ner och återuppmurades med återanvänt tegel.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier