Tidigare

Historisk gestaltning av Malmöhus

Plats: Malmöhus slott, Borggården

År: 2015

År 1692 inventerades och besiktigades alla privata byggnader i Malmö. Under en följd av år hade malmöborna betalt en del av den statliga skatten i form av inkvartering av soldater. Inkvarteringarna var kostsamma och gav en hel del oangelägenheter för stadsborna.

Det var inte bara soldaterna som skulle ha husrum, värme och mat utan även deras familjer. Periodvis fanns det fler soldater än invånare i staden.

För att bättre fördela inkvarteringsbördorna mellan invånarna, beslöt magistraten att all alla privatägda hus i staden skulle inventeras. Detta genomfördes under året 1692 och resulterade i ett unikt dokument där alla privathus beskrevs vad gäller höjd, längd, uppvärmningsmöjligheter och uthus.

Sven Rosborn initierade ett projekt där detta dokument skulle utgöra stommen i en digital rekonstruktion av Malmö stad. Underlaget som använts för den digitala modellen har nu nyttjats för att tillverka en bronsmodell över Malmö, som staden såg ut vid 1600-talets utgång. I stora delar reflekterar även modellen stadsplanesituationen under senmedeltid och renässans. Modellen är placerad på Malmö Museers och Malmöhus borggård.

Modellen har tillverkats av Anders Ödman med assistans av Chatarina Ödman och där Ludvig Ödman tillverkat gjutformarna. Själva gjutningen har utförts av Maiale konstgjuteri i Malmö.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier