Tidigare

Gravsten från 1397

Plats: S:t Petri kyrka

År: 2007

Centralmotiv på gravsten över Conrad Grevesmohlen. Gravstenen påträffades 2006 som tröskelsten till västportalen i S:t Petri kyrka. Efter arkeologisk dokumentation konserverades stenen av den kyrkliga samfällighetens stenkonservator och monterades i en bäddning.

Numera finns stenen att beskåda i St: Petri kyrka. Texten i omskriften lyder: ” I herrans år 1391, sex dagar före Palmsöndagen, dog Conrad Grevesmohlen. Bed för honom”.

Conrad Grevesmohlen kom från staden Grevesmohlen, strax söder om Rostock. Han nämns i Malmösammanhang 1375 och blir vald till rådman i Rostock. Som ålderman vid Rostocks gille i Malmö uppträder han 1385 och 1391 görs arvsskifte efter honom i Malmö. Det senare tyder på att han varit bosatt i Malmö. Bilden föreställer en heraldiskt utformad tornerhjälm med kindförstärkning och med hjälmplym av strutsfjädrar. Vapenskölden klyvs av två parallella strålar.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier