Tidigare

Dammen i franska trädgården Katrinetorps gård

Plats: Katrinetorps gård

År: 1997-2001

Mitt i trädgården syntes tidigare en svag sänka som man antog var den ursprungliga dammen. Utgrävningarna visade att dammen hade haft en oval form med måtten 13,5 x 9 m Man hittade inga spår efter någon fontän men det är inte omöjligt att en sådan funnits då det var populärt med vattenkonst i större trädgårdar under 1800-talet.

När man började rekonstruera den franska trädgården grävdes dammen först och stod sedan tom i ett par år medan de fyra kvarteren runt omkring återskapades. Dammen som är ritad av Mats Bohman, Malmö stad, är lagd med grå kalksten. Botten är klädd med plast och växter är planterade mellan stenarna i kanten av dammen. I mitten finns en enkel fontän med springvatten. Vid invigningen påsken 2001 släpptes guldfiskar ned i dammen.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier