Pågående

Blomsterurnor till Posthusplatsen

Plats: Posthusplatsen

År: 2018

Posthusplatsen är ett nytt torg i Malmös centrum och ingår i ett stråk av torg och gågator från norr till söder. Nio stycken urnor av modellen Vid blom kommer att ställas ut till sommaren 2019.

Malmö stads fastighets- och gatukontor arbetar med att uppdatera Malmös blomsterurnor, och valet har fallit på Byarums Stor blom och Vid blom.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier