Pågående

Barnens skulpturpark i Rosengård

År: 2017-2020

Projektet Barnens skulpturpark i Rosengård är nytt och helt unikt i sitt slag eftersom en grupp barn och ungdomar, tillsammans med professionella konstnärer, nu ska skapa permanenta skulpturer. Dessa ska placeras ut i Vänskapsparken eller Rosengårdsparken.

Projektets syfte är att ge de unga en möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet genom att, under professionell handledning, skapa konst med förankring till området.

Skulpturerna kommer att utgå från barnens berättelser och utvecklas genom samtal och drama-pedagogiskt arbete tillsammans med de anställda från Drömmarnas hus. Successivt tar de utvalda konstnärerna över arbetet med barnen och vägleder dem via modeller hella vägen fram till färdiga verk. Skapandeprocessen sker i huvudsak i en lokal på området och här kommer man vid flera tillfällen att bjuda in de boende till Öppet hus.

Drömmarnas hus är ett kulturhus för barn och unga beläget i Rosengård. Under 20 års tid har pedagoger och konstnärer arbetat här med barn och unga boende i området. Deras arbetssätt präglas av en helhetssyn, där reflekterande samtal och skapande är verktyg i lärandeprocesser. Genom åren har man arbetat mycket med det offentliga rummet och skapat tillfälliga konstverk tillsammans med de unga.

Projektet drivs under totalt tre år, uppdelat i två etapper om vardera 1,5 år. Varje etapp avser tre konstnärliga uppdrag. Efter den första etappen kommer 3 konstverk invigas och totalt beräknas 5-6 konstverk vara färdigställda efter projekttidens slut.

Projektet finansieras av Malmö Förskönings- och Planteringsförening, konstverken, och Allmänna Arvsfonden, arbetet i projektet.

Den första invigningen av 3 konstverk sker den 28 september 2019. Rosengårdsparken, Frölich väg 4, kl. 15.00.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier