Tidigare

Återuppförande av flyglar Kvarndala gård

Plats: Kvarndala gård

År: 2009

Östra och södra längorna var i mycket dåligt skick och hotade att falla samman. Längorna innehöll gårdens gamla svin- och kostall och var i så dåligt skick att de måste rivas för att sedan kunna återuppföras.

Det var speciellt viktigt att gårdens speciella antikvariska värden kunde bibehållas men också att Kvarndala Kulturhistoriska Förening fick bra och ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. I princip fick de båda längorna demonteras och återuppbyggas varvid en del äldre detaljer såsom tegel, gjutjärnsfönster, beslag och trädetaljer återanvändes. Utvändigt är de nyuppförda längorna helt lika sitt ursprung men invändigt har interiören getts moderna och ändamålsenliga uttryck.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier