Tidigare

Ängel och fåglar

Konstnär: Axel Wallenberg

Plats: S:t Pauli norra kyrkogård, Föreningsgatan

År: 1958

Visst anar man influenserna av Carl Milles i Axel Wallenbergs verk. Wallenberg var lärjunge och assistent till Milles, sedermera intendent för Millesgården 1955–1983. Med sin religiösa framtoning svävar denna bevingade skulptur med tydliga rötter i klassisk skulptur.

Gestaltningen och placeringen av fåglarna associerar till duvan och därmed möjligen till den helige Ande. Möjlig tolkning av skulpturen ger även en bild av befriade människosjälar som lyfter mot himlen och möter och välsignas av ängeln som det eviga livets företrädare.

Skulpturen är i brons och rest på en hög och smal pelare av granit. Dess egna proportioner är väl avpassade för platsen. Med sin uppåtsträvande rörelse hävdar den sig väl i omgivningen och bildar en tydlig markering till kyrkogårdens ingång samt till det avskilda vilorum som kyrkogården utgör i stadsbilden.

Skulpturen placerades först vid Kung Oscars väg/Slottsgatan, men flyttades sedan till sin nuvarande plats.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier