Vårens ansökan om anslag från Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Ansökan om anslag ska vara Föreningen tillhanda senast fredagen den 16 februari 2024.

Föreningens ändamål är att verka för försköningar som planteringar och konstnärlig utsmyckning samt att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet.

Av ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt projektet har ett kulturbevarande eller förskönande ändamål.

Anslag kan endast ges på ansökan innan projektet har påbörjats.

Gäller ansökan tryckningsbidrag för bokutgivning eller annat media, var vänlig observera vilka uppgifter som måste finnas med i ansökan.

Mer information om villkor för bidrag och vad ansökan ska innehålla finns under fliken Verksamhet, Bidragsansökan.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier