Invigning av Gycklaren och modellen över Malmöhus slott 15 juni kl. 13.30

Måndagen den 15 juni kl. 13.30 invigs skulpturen Gycklaren som kommer att stå inne på borggården på Malmöhus slott. Samtidigt inviger vi modellen över Malmöhus slott och Malmö stad, så som det såg ut på 1690-talet. Modellen är uppställd på borggården.

Föreningen har bidragit till inköpet av Gycklaren och framställningen av modellen.

Alla medlemmar i Föreningen är hjärtligt välkomna till invigningen!

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier