Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2018 består av följande personer:

Ordförande

Professor emerita Inger Lindstedt

Vice ordförande

Konsul Torgny Nordqvist

Skattmästare

F.d. auktoriserad revisor Åke Christiansson

Övriga ledamöter

Konsthistoriker Jacob Faxe
Arkitekt SAR Agneta Hahne
Direktör John Helgesson
Senior advisor Göran Larsson
Konstnär Elisabeth Moritz
Senior advisor Anders Reisnert

Suppleanter

Universitetslektor Åsa Klingborg Ahlklo
Verksamhetschef Caroline Mazetti-Nissen
Senior advisor Anna Nystedt

Revisorer

Aukt. revisor Thomas Anvelid
Aukt. revisor Hanna Fehland

Revisorssuppleant

Aukt. revisor Julia Tjärnehov

Sekreterare, adjungerad till styrelsen

Fil.mag. Sally Sandgren

 

Bilder på Styrelsen

Inger L

Torgny N

Åke C

Agneta H

Jacob F

John H

Göran L

Elisabeth M

Anders R

Caroline M-N

Åsa K-A

Anna N

Sally S