Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2015 består av följande personer:

Ordförande

Professor emerita Inger Lindstedt

Vice ordförande

Konsul Torgny Nordqvist

Skattmästare

F.d. auktoriserad revisor Åke Christiansson

Övriga ledamöter

Konsul Peter Andrén
Konsthistoriker, Ekon.mag.  Jacob Faxe
Direktör John Helgesson
Senior advisor Göran Larsson
Konstnär Elisabeth Moritz
Senior advisor Anders Reisnert

Suppleanter

Kyrkoherde Richard Aspegrén
Arkitekt SAR Agneta Hahne
Senior advisor Anna Nystedt

Revisorer

Aukt. revisor Thomas Anvelid
Aukt. revisor Hanna Fehland

Revisorssuppleant

Aukt. revisor Julia Tjärnehov

Sekreterare, adjungerad till styrelsen

Fil.mag. Sally Sandgren

 

Bilder på Styrelsen

Inger L

Torgny N

Åke C

Peter A

Jacob F

John H

Göran L

Elisabeth M

Anders R

Richard A

Agneta H

Anna N

Sally S