Särskilda projekt

Malmö Operas biljettkassor har fått ett helt nytt utseende och placering. Tidigare låg de i entréplanet, strax innanför entrédörrarna,...

Hösten 2012 gjorde Malmö Opera en kritikerrosad uppsättning av Giuseppe Verdis opera Luisa Miller. Föreningen bidrog till DVD-inspelning av...

Inköp av konsertflygel till foajén. Flygeln inköptes från Köpenhamn och är av modellen Steinway D-274 från 2010. På operan...

2006 gjordes en utredning som fastställde att det troligen funnits ett lusthus från tidigt 1800-tal på den lilla kullen...

Den engelska parken påbörjades troligen av Samuel Björkman under tidigt 1800-tal. Parkstrukturen har troligen inte förändrats sedan dess, dock...

Målningarna visade sig vara i mycket dåligt skick på grund av vattenskador som lett till sättningar, men det beslutades...

De stora glasfönstren i Övre foajén släpper in mycket solljus, och det fanns behov av att kunna avskärma ljuset...

Föreningen bidrog till återställandet av den ursprungliga trädgården på Kvarndala gård. Ledare för arbetet var trädgårdsarkeologen och trädgårdsarkivarien Anna...

Östra och södra längorna var i mycket dåligt skick och hotade att falla samman. Längorna innehöll gårdens gamla svin-...

I samband med att två gårdsflyglar revs och skulle återbyggas gjordes en arkeologisk undersökning under sommaren 2009. Markarbetena skulle...

Föreningen har bidragit med medel för att upprätta en vård- och skötselplan för Kvarndala gårds trädgård. Arbetet genomfördes under...

1700-talets engelska parker hade ofta influenser från antiken, Italien och Kina, dock finns det inget belägg för att det...

Intimans foajé har under sommaren 2008 målningsrenoverats. Teaterns avsikt är att så långt möjligt återskapa de delar av ursprunglig...

Gobelängen, ”En midsommarnattsdröm”, är ritad av Pär Siegård och har sitt motiv från Shakespeares pjäs med samma namn. Den...

Den del av den södra fasaden som är belägen direkt väster om portgången fick demonteras och återuppmuras. I samband...

I samband med att originalväggmålningarna togs fram i matrummet 1999, fann man att det nordvästra hörnet ursprungligen inte varit...

Statyn ”Ung flicka” av konstnären Carl Eldh (1873–1954) skadades i samband med den omfattande renoveringen av Malmö Stadsteater åren...

Årens slitage har gått hårt åt möbler och textilier i foajén. De ursprungliga bevarade klädda möblerna som varit placerade...

Trappan på boningshuset, som inte var i original, var svår att gå i och saknade räcken. Den nya trappan...

I samband med att piazzan utanför teatern fick ny beläggning gick Föreningen in och bekostade en modern belysning av...

Sommaren 2004 byttes eternittaket på ladugården ut. Taket som till största delen bestod av korrugerad eternit av typ P8...

I den engelska trädgården har det troligtvis tidigare funnits mindre broar eller spångar som ledde över vattnet till den...

Vindarna i den norra och västra längan inreddes. Föreningen bidrog till materialet till golvbjälklaget och arbetet utfördes av medlemmar...

Mitt i trädgården syntes tidigare en svag sänka som man antog var den ursprungliga dammen. Utgrävningarna visade att dammen...

De tak- och väggmålningar som finns på Katrinetorp tillskrivs dekorationsmålaren Christian Laurentius Gernandt. Gernandt föddes 1765 och efter att...

Renovering, komplettering, rengöring och dragning av ny el till glasarmaturerna i Stora foajén. Kompletteringsarbetet gällande Övre foajéns armaturer innebar...

Stora scenen var ursprungligen försedd med en röd ridå med mönster inspirerat av det av arkitekt David Helldén (1905–1990)...

Inköp av en textmaskin samt ombyggnad av högtalarramp samt nya högtalare i Stora salongen i samband med installation. Textmaskinen...

I samband med nybyggnad av scenbelysningsramp i Stora salongen 1978 demonterades och magasinerades en ljuskrona av glaskonstnären Edvin Öhrström...

När Malmö Stadsteater invigdes 1944 försågs foajén med diverse verk av betydande konstnärer. I nedre entréhallen tronade den imponerande...

Vid två tillfällen, 1977 och 1985, har Föreningen bidragit med pengar för att bekosta inköp av teaterteckningar av konstnären...

År 1956 inköptes 21 stycken glaserade krukor för blomsterdekorationer till en kostnad av 1371 kronor och 30 öre. Krukorna...

Statyn är huggen ur ett marmorblock med måtten 80 gånger 58 gånger 65 centimeter (h/b/d) och föreställer två kvinnofigurer....

Gården, i folkmun även kallad ”Möllaregården”, ligger i Västra Klagstorps kyrkby. Den är kringbyggd och har mycket gamla anor....

Landeriet Katrinetorp avstyckades och bildades 1799 av handelsmannen Samuel Björkman. Han uppkallade gården efter sin hustru Anna Chatarina Bager....

Den 23 september 1944, invigdes Malmö Stadsteater och Konserthus under stor pompa och ståt. Den sades då vara norra...