Gå vår uppskattade rundvandring! Med hjälp av kartan kan du se var Föreningen har varit delaktig i att utsmycka, vårda och försköna Malmö stad. Hela rundvandringen tar ca 2 timmar att gå. Ladda gärna ner karta och beskrivningar över de olika projekten som PDF-fil, skriv ut och ta med.

Rundvandring

Konstnären Eva Hild vann tävlingen för den konstnärliga gestaltning i det stadsrum som ligger söder om Malmö Live och...

En ny gångbro finns över kanalen från hörnet av Norra Vallgatan/Elfsborgsbron, diagonalt mot hotelldelen på Malmö Live. Denna gångbro...

Stormvindar och skadedjur har gått hårt åt träden på Gamla Begravningsplatsen. Föreningen har därför beslutat att bidra till återplanteringen...

Detta är en skulptur med ett tydligt fredsbudskap, ett budskap om allas lika värde inför Gud. Ett budskap som...

Föreningen bekostade tillsammans med Kyrkogårdsförvaltningen och med rådgivning från Malmö stads belysningsexpert en diskret och respektfull mild belysning som...

Genom installationen vid Södertull har Malmöborna fått en sevärd attraktion med alla de ingredienser som är signifikativt för konstnärsparet...

Fontänerna på Gustav Adolfs Torg tillkom när torget omdanades i slutet av 1990-talet. Fontänerna har med sina vattenkastare i...

De två granitpelarna köptes in och donerades av Malmö Förskönings- och Planteringsförening 1996, de placerades permanent utanför Stadsbiblioteket 1997....

Vid John Lennons död reagerade konstnären Carl Fredrik Reuterswärd kraftfullt mot det tilltagande våldet i världen och tecknade i...

För att hedra Raoul Wallenbergs minne, gjorde Malmö Stad och Föreningen en gemensam satsning på denna rofyllda skulptur. Den...

Lilla Torg tillkom 1591 när Stortorget blivit för litet för den utökade handeln. Torget har tidigare delvis varit bebyggt,...

Verket köptes in 1959 på en minnesutställning på museet. Carl Friesendahl föddes i Norrland (1886 –1948). Han var verksam...

Inköptes av Föreningen 1950. Professor Carl Milles fick själv välja ut den plats i Malmö där konstverket skulle bäst...

Till Föreningens 50-års jubileum ville man skänka en storslagen gåva till Malmö Stad. En pristävling utlystes. Vinnande förslag blev...

Denna lilla skulptur har blivit en av Malmöbornas mest älskade offentliga utsmyckningar. Den donerades 1915 och stod då i...

Den store Malmöborgaren Frans Suell som år 1775 grundlade Malmö hamn och därmed skapade Malmös möjlighet till ett blomstrande...

Ursprungligen kallad La Gamine, men försvenskades till Anna-Lisa. Skapades 1906 och placerades 1911. Skulpturen uppvisar klara jugenddrag, exempelvis utformningen...