Uniformer till Kronprinsens Husarregementes Minnestrop

År: 2004

Husartroppen har ett omfattande program inom vår stad och även utomlands där Husarerna har rönt stor uppskattning och mycket förtjänstfullt representerat Malmö.

Föreningen har vid flera tillfällen donerat medel till att inköpa blåsinstrument till den beridna musikkåren samt även till uniformsdetaljer.