Särskilda

Textmaskin Malmö Opera

Kultur: Textmaskin

Plats: Malmö Opera

År: 1998

Inköp av en textmaskin samt ombyggnad av högtalarramp samt nya högtalare i Stora salongen i samband med installation.

Textmaskinen är tillverkad av Focon Electronic System A/S i Sønderborg, Danmark, och är i första hand ett sätt att skapa tillgänglighet till teatern även för besökare med nedsatt hörsel. Textmaskinen kan även fungera som översättare vid framförandet av operor på originalspråk.