Steinway-flygel Malmö Opera

Plats: Malmö Opera

År: 2012

Inköp av konsertflygel till foajén. Flygeln inköptes från Köpenhamn och är av modellen Steinway D-274 från 2010. På operan kommer den att användas för kammarmusik, sångackompanjemang och solistiskt pianospel.

Den 19 januari 2013 invigdes flygeln med en extrainsatt konsert i operans foajé.

Bild: Malmö Museer