Steinway-flygel MSO

Plats: Malmö Symfoniorkester

År: 20002

Föreningen har bidragit till inköp av en stor konstertflygel till MSO av märket Steinway.