Ny trädallé på Gamla Begravningsplatsen

Gamla Begravningsplatsen

2015

Stormvindar och skadedjur har gått hårt åt träden på Gamla Begravningsplatsen. Föreningen har därför beslutat att bidra till återplanteringen av nya, tåligare träd.

Under våren 2015 planterades 37 nya träd. De nya träden utgörs av skogslind (Tilia cordata ’Böhlje’), almar (Ulmus ’New Horizon’) och skogslönn (Acer platanoides).

Om några år kommer allén att åter vara en skuggande oas mitt i stadsbruset.

Bild: Inger Lindstedt