Musikanläggning Malmöflickorna

År: 2008

Malmöflickorna har verkat i över 50 år och gett Malmö enastående uppmärksamhet då de uppträtt i hela världen och väckt stor beundran för sina fulländade framträdanden.

1954 grundade Leida Leesment en skola för rörelsekultur där unga flickor från 4 år och uppåt fick tränas i att röra sig naturligt i harmoni med sina kroppar och musiken. Tusentals flickor har vuxit och utvecklats i denna form av rörelsemönster som ligger mitt emellan gymnastik och dans.

Bidraget från Föreningen ger dem möjlighet att inköpa en ny modern musikanläggning som är basen för Malmöflickornas verksamhet.