Monument till krigsförlista sjömäns minne

Konstnär: Eiler Graebe, Ivar Ålenius-Björk

Plats: Ångbåtsbron, längst ut

År: 1945

Domkyrkoarkitekt Eiler Graebes enkla och värdiga krigsminnesmärke domineras helt av ett autentiskt ankare som vilar på ett rektangulärt postament, försett med inskription och små reliefer av Ivar Ålenius-Björk.

Monumentet flyttades 2005 på grund av bygget av Citytunneln. Det stod tidigare på platsen söder om det gamla posthuset, ritat av arkitekt Ferdinand Boberg.

Bilder: Merja Diaz