Montrar till Malmö museer

Malmö museer

2018

I samband med byggandet av Öresundsbron och Citytunneln genomfördes arkeologiska utgrävningar. Föremål och spår som hittades var och är unika för norra Europa, bland annat en mjärde, ett strut­format fiskeredskap, daterad till att vara ca 7 500 år gammal.

Malmö museer bygger en ny, historisk basutställning, ”Din historia”. Den kommer att handla om de människor som levde här före oss och de spår de lämnat efter sig, om Malmöregionens historia från äldsta stenålder fram till ca 1150 f.Kr. när de första bybildningarna uppstår.

Utställningen bygger på föremålen från utgrävningarna till­sammans med allt från en silverskatt till en mammutbete. För att göra föremålen tillgängliga för allmänheten behövs specialbyggda, klimatiserade och säkerhetsklassade montrar.

Foto: Inger Lindstedt