Isolering och inredning av vind i bostadslängorna Kvarndala gård

Plats: Kvarndala gård

År: 2002

Vindarna i den norra och västra längan inreddes. Föreningen bidrog till materialet till golvbjälklaget och arbetet utfördes av medlemmar i föreningen.

Den västra bostadslängans södra gavel hade stora problem med bärigheten. Fasaden plockades därför ner och återuppmurades med återanvänt tegel.