Indian med kanot

Konstnär: Carl Milles

Plats: Slussplan

År: 1954

Detta är ett av Carl Milles sista verk. Repliken, benämnd Spirit of transportation i Milles verkförteckning, invigdes invid Malmö Roddklubbs klubblokal, vid Kanalens slut vid Slussen, år 1972.

Konstverket har försvunnit från platsen.

Bild: Merja Diaz