Galatea

Konstnär: Nils Möllerberg

Plats: Pildamsparken, Galateas hage

År: 1938

Denna klassiskt vackra skulptur av vattennymfen Galatea anses utgöra ett av de mest utsökta exemplen på figurens harmoniska vilande i kontrapost enligt antika ideal.

Hon står uppställd i Galateas hage i Pildammsparken där hon invigdes på Konung Gustav V:s 80-årsdag 1938.