Kontaktuppgifter

Postadress:

Malmö Förskönings- och Planteringsförening
Holmgatan 4, 211 45 Malmö

Frågor kring medlemskap:

Sally Sandgren, sekreterare
medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor:

Inger Lindstedt, ordförande
inger.lindstedt@planteringsforeningen.se