En tidsresa

Pegasus kommer till Malmö

År: 1950

Vad hände i Malmö?
Bilen har blivit tidens transportmedel. Sveriges första motorväg byggs 1953 från Malmö till Lund vid sidan om den gamla landsvägen, som blivit helt otillräcklig för den kraftigt ökande trafikströmmen. Nobelvägen breddas men Regementsgatan får ännu behålla sin lindallé från Fersens väg till Mariedalsvägen. En ny institution, Malmö simhall, fogas till raden av offentliga byggnader utmed Regementsgatans södra sida.

Malmös befolkning 1950 uppgår till 191 785 personer. På 50 år har invånarantalet mer än tredubblats.

 

Vad gjorde Malmö Förskönings- och Planteringsförening?
1950 tillkom Carl Milles skulptur Pegasus på Linnéplatsen i Slottsparken. Det var Föreningens dittills största satsning. Från början var sockeln endast 4 m hög. Granitsockeln höjdes emellertid 1961 till 10 m över marken. Carl Milles ville gestalta tankens fria flykt, och det är flykten som står i centrum, inte destinationen. Den unga pojken som flyger jämsides med Pegasus visar människans rätt till sin konstnärliga och andliga frihet.

Vid ingången till S:t Pauli norra kyrkogård, längs Föreningsgatan, uppfördes 1958 Axel Wallenbergs skulptur Ängel och fåglar.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier