Donatorer

Föreningens medel för verksamheten kommer från generösa donatorer som sedan 1881 har velat säkerställa att deras gåvor, stora som små, i livet eller genom testamente, skulle tillfalla Föreningen.

Föreningen har en ideellt arbetande, opolitisk styrelse och genom ansvarsfull förvaltning av kapitalet kan avkastningen gå oavkortad till Föreningens ändamål och i enlighet med dess stadgar: Att i Malmö och dess närmaste omgivningar bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet, samt att verka för försköningar såsom planteringar och konstnärlig utsmyckning.

Var och en som skulle vilja bidra till denna verksamhet är mycket välkommen att vända sig till Föreningens ordförande, Inger Lindstedt: inger.lindstedt@planteringsforeningen.se

Bland tidigare donatorer kan nämnas:

 

Hulda Newton

Adolf Aspegrén

Nya Sällskapet

Gunnar Faxe

AB Cardo

Malmö Sparbank

Alma och Einar Persson

Allan Patriksson

Georg Olsson