25 jan 2018

Vårens ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag ska vara Föreningen tillhanda senast måndagen den 19 februari 2018.

Föreningens ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att verka för försköningar som planteringar och konstnärlig utsmyckning.

Mer information om villkor för bidrag och vad ansökan ska innehålla finns under fliken Verksamhet, Bidragsansökan.

« Tillbaka