Vallgravssegment

Plats: Malmö Museer

År: 2004

I samband med återställandet av den ursprungliga bastionsfronten vid den nya Hovrättsbron återuppfördes en sektion av den ursprungliga fästningsvallen.

På så sätt kan en nutida besökare uppleva proportionerna hos 1600-talets fästningsvallar.