Trädplanteringar

2017

Malmö har under det senaste decienniet förlorat många av sina pampiga gatuträd på grund av sjukdomar. Almsjukan är den mest kända, men under de senaste åren har även hästkastanj, ask och bok drabbats på olika sätt.

Gatuträd är ett viktigt element i en stad och bidrar inte bara med estetiska och biologiska värden, utan utgör också ett klimatskydd för stadens invånare.

Under 2017 kommer en större mängd nya träd att planteras längs med tre av Malmös större innerstadsgator:

På Drottninggatan planteras 35 st ekar Quercus cerris, turkisk ek.

På Norra Vallgatan, tvärs över Malmö Live, planteras japansk Zelkova.

På Bergsgatan/Södra Förstadsgatan planteras drygt 40 nya träd med en stor variation av arter.