Rosengård Skulpturpark

Plats: Apelgårdsskolan

År: 2011

Under hösten 2011 och våren 2012 samarbetade elever i årskurs 9 A på Apelgårdsskolan (Malmö Rosengård) med Wanås Konst.

Eleverna har sedan sedan arbetat vidare med skulptur och konst i det offentliga rummet. Skolans förhoppning är att de ska kunna förverkliga en idé om Rosengård Skulpturpark. Ungdomarna får en inblick i hur konst i offentligheten fungerar, de får chans att uttrycka sig och delta i utsmyckningen av sitt närområde.