Konst på nya Holma torg

Våren 2016 fick Holmaborna sin första mötesplats i form av ett triangulärt torg. Detta torg kommer också att få ett konstverk som anpassas till torgets känsla av ”vardagsrum”.

Konstnär för utsmyckningen är Ann-Katrin Braf, som har en malmöanknytning och som ställt ut både nationellt och internationellt. Konstverket kommer att invigas under 2017.