Kanotistskulptur

Konstnär: Carl-Bertil Widell

Plats: Malmö Kanotklubb

År: 2007

Lördagen den 22 september 2007 avtäcktes Carl-Bertil Widells skulptur ”Kanotisten” vid Malmö Kanotklubbs anläggning vid Malmöhusvägen.

Carl-Bertil Widell är född 1935, bosatt och verksam i Malmö.

Med ”Kanotisten” vill Carl-Bertil Widell, själv gammal tävlingskanotist och hedersmedlem i Malmö Kanotklubb, tacka för den idrottsliga fostran han fick som medlem i Malmö Kanotklubb, lyfta fram kanotsporten och ge Malmö stad en idrottsskulptur, den första i sitt slag.

Bilder: Linus Morales