02 Jun 2017

Höstens ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag ska vara Föreningen tillhanda senast den 2 oktober 2017.

Föreningens ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att verka för försköningar som planteringar och konstnärlig utsmyckning.

Mer information om villkor för bidrag och vad ansökan ska innehålla finns under fliken Verksamhet, Bidragsansökan.

« Tillbaka