12 sep 2018

Höstens ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag ska vara Föreningen tillhanda senast måndagen den 1 oktober 2018.

Föreningens ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att verka för försköningar som planteringar och konstnärlig utsmyckning.

Mer information om villkor för bidrag och vad ansökan ska innehålla finns under fliken Verksamhet, Bidragsansökan.

« Tillbaka