06 jan 2019

Ansökan om bidrag våren 2019

Ansökan om bidrag ska vara Föreningen tillhanda senast måndagen den 18 februari 2019.

Föreningens ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att verka för försköningar som planteringar och konstnärlig utsmyckning.

Mer information om villkor för bidrag och vad ansökan ska innehålla finns under fliken Verksamhet, Bidragsansökan.

« Tillbaka